USLUGE - SNIMANJE VIDEO CV

Video CV (Curriculum vitae)

Usluga - Video snimanje za Video CV, se odnosni na video snimanje namenjenog da pojedinca predstavi budućim kompanijama za zapošljavanje.  Pored samog snimka, moguće je postaviti u pozadini logo, fotografije, video snimak, animirati titlove ili tekst. Može biti primenjen da skrene pažnju jer nije uobičajena stvar. Može da bude postavljen javno na Youtube i da se deli putem društvenih mreža.

Za ovaj posao potrebno je dogovor o načinu snimanja i obrade, napraviti plan snimanja i vrstu obrade. Kontaktirajte nas za dogovor za vaše potrebe.

<< Video je rađen za apliciranje za Oliveru Jeličić, radi apliciranja za posao voditelja na TV "PRVA".

ODLIKE SNIMKA 

High key stil je snimanje na belom, sa nežnim osvetljenjem koje naglašava komercijalnost i vedrinu osobe koja se na ovaj način snima. Pored bele, pozadina može da bude i svetla, ili zamućena neutralna. Izbor se vrši po dogovoru sa klijentom. Snimanje može da bude urađeno i u enterijeru ili eksterijeru ako je to način da se bolje predstavi klijent i prikaže ili naglasi klijentove osobine i kvaliteti. 

High key stil snimanja >>


STANDARD / STIL

Low key je drigi stil kako može biti rađeno ako klijent ima takve zahteve.

Low key ističe dramatičnost, glamuroznost i moć, i više je svojsven klijetima koji su na višim pozicijama koji na ovaj način mogu da istaknu svoje kvalifikacije.

Može biti rađenu u različitom maniru u zavisnosti od potreba klijenata.

U low key senke su tvrde i ošre.

Boja: verodostojna 95%.

Snimak se isporučuje u jednom od standardnih formata: 4k, full hd, hd, DVD, ili neki drugih format za internet upotrebu.

<< Low Key stil snimanja.

SIGURNOST I KVALITET

Koristim najsavremeniju foto i video opremu, rasvetu, studijsku opremu.

Po potrebi, može da se radi sa ugovorom, radi obezbeđivanja specifičnih uslova, definisanja autorskih prava na korišćenje foto i video materijala, privatnosti ili tajnosti posla, kao i da će posao biti urađen u predviđenom roku, predviđenog kvaliteta i dogovorene cene.

AMBIJENT I REKVIZITI

Ambijent ako je bitan na snimku kao i neki specifični rekviziti, poslovni materijal i slične stvari snimanje može biti organizovano na lokaciji ili u vašoj firmi.DODATNE INFORMACIJE

Studio se nalazi u Centru Novog Sada, u pešačkoj zoni. 

Radno vreme je od 09-22h, ali po potrebi može da se počne sa radom i ranije, odnosno da se završi kasnije ako je to bitno za projekat.

Termin je potrebno rezervisati nekoliko dana ranije.

Za sastanak radi dogovora o poslu potrebno je zakazati termin putem kontakt forme na kraju ove stranice, mailom: boris.radivojkov@gmail.com, ili telefonom: +381 63 669 744;

Pored video snimanja, može biti urađeno i fotografsko snimanje za CV ili poslovni portret. Pogledajte više o fotografskoj usluzi.

OBRADA VIDEO MATERIJALA

Cena je veoma teško predstaviti tačno odrediti jer ima puno promenjivih faktora koji utiču ili na kompleksnost posla što dovodi do povećanje cene, ili pak u slučaju jednostavnih uslova do smanjivanja opsega posla i cene. U slučaju kompleksnih poslova, moguće je raditi probno snimanje radi dogovora o detaljima posla i da bi se postavili okviri posla i cene.

Okvirne cene:
Cena je 15e / sat angažovanja + za obradu 15/sat

Postoje popusti za firme koje odluče za stalnu saradnju.

Plaćanje: preko računa ili u gotovini u zavisnosti kako klijentima više odgovara.

Firma nije u sistemu PDV-a.

Šta kažu klijenti:

 • U radu sa Borisom doživeli smo veoma prijatno iskustvo. Vrhunski profesionalizam i posvećenost projektu. Iskustvo majstora fotografije, strpljiv i metodološki pristup poslu, kao i kvalitetna oprema, daju prostor za iskrenu preporuku. Mi smo veoma zadovoljni dobijenim fotografijama. 


  ERGOSTO

  UVOZ I PRODAJA "ROLOSPAS" BEOČIN

  KONTAKT: 063/597-782, 064/144-55-56

  info@ergosto.rs

  www.ergosto.rs

  www.facebook.com/ergosto.rs


  ERGOSTO
  Klijent

Pratite moj rad na:

Boris Radivojkov Logo svetlo sivi

COMPANY INFO
Boris Radivojkov Entrepreneur 
Photography services
Fotografski Centar Fokus
Novi Sad
VAT: 107690078


.

CONTACT

Email: boris.radivojkov@gmail.com

Telephone: +381 (0) 63 669 744

Working hours: 09-22h.

Adress street:

Kralja Aleksandra 12, 

Pariski Magazin, flour 2, local 43, 

21000 city Novi Sad, Country: Srbija